Productes personals GRANDER

Punts de VENDA a CATALUNYA

Ara pot trobar els productes personals GRANDER en botigues i comerços especialitzats en salut.

Aigua vitalitzada Original GRANDER

Dotada d'una forta energia que poques aigües presenten avui en dia en la naturalesa, l'aigua vitalitzada original GRANDER li aporta molt més que una simple aigua de manantial.

Plaques de revitalització GRANDER

Les plaques de fusta GRANDER revitalitzen aigua, sucs i altres begudes, i ajuden a conservar millor els vegetals frescos.

Vareta d'energia GRANDER

La vareta d'energia és plena d'"aigua portadora d'informació GRANDER" i té efectes revitalitzadors a totes les begudes.

Penjolls revitalitzadors GRANDER

Un ornament elegant, ple d'aigua portadora d'informació GRANDER, que actua de manera armonizante sobre el cos.

Productos personales GRANDER

Puntos de VENTA en CATALUÑA

Ahora puede encontrar los productos personales GRANDER en tiendas y comercios especializados en salud.

Agua vitalizada original GRANDER

Dotada de una fuerte energía que pocas aguas presentan hoy en día en la naturaleza, el agua vitalizada Original GRANDER le aporta mucho más que una simple agua de manantial.

Placas de revitalización GRANDER

Las placas de madera GRANDER revitalizan agua, zumos y otras bebidas, y ayudan a conservar mejor los vegetales frescos.

Varilla de energía GRANDER

La varilla de energía está llena de "agua portadora de información GRANDER" y tiene efectos revitalizadores en todas las bebidas.

Colgantes revitalizadores GRANDER

Un adorno elegante, lleno de agua portadora de información GRANDER, que actúa de manera armonizante sobre el cuerpo.